Конспекти уроків географії 8 клас

Практична робота №1. «Визначення напрямків, відстаней, площ, географічних, прямокутних координат, висот точок за топографічною картою» (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Практична робота №1. «Визначення напрямків, відстаней, площ, географічних, прямокутних координат, висот точок за топографічною картою».  Мета: вчитись користуватися топографічними картами, визначати напрямки, відстані, площі, географічні і прямокутні координати, висоти точок за топографічною картою; удосконалити наявні й сформувати нові практичні уміння і навички роботи з топографічними картами; навчити учнів розв’язувати конкретні задачі за допомогою топографічної карти. Обладнання: навчальні топографічні карти, креслярське приладдя. Тип уроку: …

Читати все »

Топографічні карти. Читання та практичне використання (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Топографічні карти. Читання та практичне використання.  Мета: формувати уявлення про топографічну карту та її особливості; систематизувати знання учнів про практичне використання топографічних карт, поглибити навички учнів роботи з різними джерелами інформації. Обладнання: види топографічних карт, фізична та економічна карти України, атласи, креслярське приладдя, курвіметр, компас, сітка координат. Тип уроку: комбінований. Очікувані результати: учні навчаться: – називати елементи топографічної карти; – читати …

Читати все »

Діагностична робота (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Діагностична робота.  Мета: повторити, узагальнити та систематизувати знання; отримані у 7 класі, перевірити рівні засвоєння навчального матеріалу, сформовані вміння й навички; розвивати вміння працювати з тестовими завданнями різних рівнів складності; виховувати відповідальність, уважність, зосередженість, самостійність. Обладнання: атласи, варіанти завдань. Тип уроку: перевірка і корекція знань, умінь і навичок.

Читати все »

Зображення України в картографічних творах. Види картографічних зображень (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Зображення України в картографічних творах. Види картографічних зображень.  Мета: поглибити в учнів знання про сучасні методи використання карт, пояснити перспективи їх використання, удосконалити попередньо набуті навички використання географічних карт; познайомити учнів з інформаційними системами, з прийомами пошуку і засобами навігації геоінформаційних систем, зі значенням космічних знімків у створенні ГІС, формувати вміння учнів працювати з космічними знімками; розвивати пізнавальний інтерес учнів, вміння …

Читати все »

Класифікація карт. Способи зображення географічних об`єктів та явищ на картах (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Класифікація карт. Способи зображення географічних об`єктів та явищ на картах.  Мета: формувати в учнів уявлення про види зображень географічних об’єктів і явищ на картах; систематизувати знання учнів про особливості карт, розширити знання учнів про способи зображення географічної інформації на тематичних картах України; розвивати вміння відрізняти різноманітні картографічні знаки на картах. Обладнання: підручники, атласи, фізична карта півкуль, фізична карта України, картосхеми, географічні енциклопедії …

Читати все »

Географічна карта. Картографічні проекції (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Географічна карта. Картографічні проекції. Мета: поглибити знання учнів про карту — джерело географічної інформації, сформувати в учнів наукові знання про різні види карт, розкрити особливості способів зображення географічних об’єктів та явищ на фізичних та економічних картах, удосконалити вміння учнів працювати з різними видами карт. Обладнання: фізична та економічна карти України, топографічна карта, Національний атлас України, електронні карти, Інтернет-джерела, сучасні навігаційні …

Читати все »

Об’єкти вивчення і методи досліджень фізичної та суспільної географії України (8 клас. Географія)

8 клас. Географія-Школа України

Об’єкти вивчення і методи досліджень фізичної та суспільної географії України Мета: поглибити наукові знання про природу загалом, удосконалити по­передньо набуті навички використання географічних знань, формува­ти поняття «фізична» та «суспільна» географія; формувати початкові уявлення про методи загальнонаукових та спеціальних досліджень фізичної і суспільної географії. Обладнання: фізична та економічна карти України, атласи. Тип уроку: засвоєння нових знань. Очікувані результати: учні навчаться: визначати об’єкт …

Читати все »

Тематичне оцінювання № 5 (8 клас. Географія)

8 клас. Географія - Школа України

Тематичне оцінювання № 5 І варіант      ІI варіант І рівень (6 запитань по 0,5 бали за кожне) Виберіть із зазначених фізико-географічних процесів лісостепової зони України той, що зумовлений височинним рельєфом, пере­важанням лесових гірських порід та відносно значною кількістю опадів: а) засолення ґрунтів; б) водна ерозія (яроутворення); в) заболочування; г) абразія берегів. Виберіть показник, який відповідає лісистості території України: а) 26 …

Читати все »

Практична робота № 7. Аналіз карти геоекологічної ситуації в Україні. Нанесення на контурну карту основних природоохоронних об`єктів України (8 клас. Географія)

8 клас. Географія - Школа України

Практична робота № 7. Аналіз карти геоекологічної ситуації в Україні. Нанесення на контурну карту основних природоохоронних об`єктів України Мета: закріпити знання, отримані впродовж вивчення теми «Геое­кологічна ситуація», сприяти формування навичок роботи з контурною картою; сприяти розвитку навичок мислення високого порядку. Тип уроку: комбінований (закріплення отриманих знань, форму­вання практичних навичок і умінь). Обладнання: карта екологічної ситуації в Україні, карта природо­охоронних територій …

Читати все »

Моніторинг навколишнього середовища в Україні. Основні заходи щодо раціонального використання і охорони навколишнього середовища в Україні (8 клас. Географія)

8 клас. Географія - Школа України

Моніторинг навколишнього середовища в Україні. Основні заходи щодо раціонального використання і охорони навколишнього середовища в Україні Мета: сформувати знання про зміст і організацію моніторингу навколишнього середовища, національну екологічну мережу України; сприяти формування навичок мислення високого рівня; сприяти формуванню екологічного мислення та екологічної культури осо­бистості. Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок. Обладнання: екологічна карта України, довідники. Опорні та базові поняття: …

Читати все »
Яндекс.Метрика