Конспекти уроків географії

Загальний огляд. Склад регіону. Різноманітність країн. Особливості господарства (10 клас. Географія)

10 клас. Географія-Школа України

Загальний огляд. Склад регіону. Різноманітність країн. Особливості господарства. Роль країн Азії у світі. Регіон перехрестя важливих морських комунікацій. Туризм Мета: охарактеризувати склад регіону, особливості розміщен­ня та формування населення, ресурсозабезпеченість, загальні ознаки господарства країн Азії; визначити роль азіатських країн у світовому господарстві; розвивати уміння обґрунтовувати галу­зеву структуру господарства регіону, уміння працювати з карта­ми атласа, підручником, цікавість до вивчення теми, аналітичні здібності. …

Читати все »

Підсумковий урок за темою «Країни Європи» (10 клас. Географія)

10 клас. Географія-Школа України

Підсумковий урок за темою «Країни Європи»  Мета: повторити, узагальнити та систематизувати знання за ви­вченою темою; визначити рівень оволодіння знаннями, уміннями та навичками; розвивати вміння працювати з картами атласа, викону­вати тестові завдання різних рівнів складності; виховувати уваж­ність, організованість, відповідальність, зосередженість.  Обладнання: атласи, роздавальні матеріали із завданнями.  Тип уроку: повторення, узагальнення, систематизації, контро­лю та корекції знань.

Читати все »

Словаччина. Угорщина. Румунія. Молдова (10 клас. Географія)

10 клас. Географія-Школа України

Словаччина. Угорщина. Румунія. Молдова  Мета: скласти економіко-географічну характеристику країн- сусідів України; охарактеризувати головні особливості ЕГП, при­родних умов і ресурсів, населення, господарства країн; визначити ступінь розвитку економічних відносин країн з Україною; розви­вати уміння працювати в групах, самостійно опрацьовувати на­вчальний матеріал, створювати мультимедійні презентації; вихо­вувати комунікабельність, ділові якості, економічне мислення.  Обладнання: політична карта Європи, атласи, фотографії, комп’ютер, мультимедійний проектор. Тип уроку: комплексного …

Читати все »

Польща. Білорусь. Порівняльна економіко-географічна характеристика (10 клас. Географія)

10 клас. Географія-Школа України

Польща. Білорусь. Порівняльна економіко-географічна характеристика  Мета: сформувати знання учнів про особливості економіко- географічного положення, природно-ресурсного потенціалу, госпо­дарства країн, що порівнюються; виявити економіко-географічну специфіку Польщі і Білорусі; розвивати вміння складати порів­няльну економіко-географічну характеристику за планом, прак­тичні вміння працювати з комплексними картами атласа, матеріа­лами підручника; виховувати аналітичні здібності, економічне мислення. Обладнання: політична та фізична карти Європи, атласи, під­ручники.  Тип уроку: комбінований.

Читати все »

Росія. Сучасний стан економіки. Характеристика господарства. Територіальні відмінності. Зовнішньоекономічні зв’язки (10 клас. Географія)

10 клас. Географія-Школа України

Росія. Сучасний стан економіки. Характеристика господарства. Територіальні відмінності. Зовнішньоекономічні зв’язки  Мета: сформувати в учнів загальні уявлення про хід економіч­них перетворень в Росії, охарактеризувати господарство і зовнішні економічні зв’язки; визначити територіальні відмінності галузевої структури господарства Росії; вдосконалити практичні вміння учнів працювати з комплексними картами атласа; розвивати вмін­ня складати економіко-географічну характеристику країни; вихо­вувати толерантність, добросусідські почуття.  Обладнання: фізична та політична карти Євразії, …

Читати все »

Держави-сусіди України. Економіко-географічна характеристика Росії. Особливості ЕГП (10 клас. Географія)

10 клас. Географія-Школа України

Держави-сусіди України. Економіко-географічна характеристика Росії. Особливості ЕГП. Природно-ресурсний потенціал. Населення та демографічні проблеми Мета: актуалізувати знання учнів про геополітичне положен­ня України; пояснити особливе значення для України партнер­ських відносин з сусідськими країнами; сформувати в учнів за­гальне уявлення про ЕГП, природно-ресурсний потенціал, особливості населення та демографічні проблеми Росії; дати оцін­ку природних і соціальних передумов розвитку господарства; роз­вивати практичні уміння працювати з картами …

Читати все »

Річки. Водний режим і стік. Повені та збитки від них (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Річки. Водний режим і стік. Повені та збитки від них.  Мета уроку: актуалізувати знання про річки, їх водний режим і стік; сформувати уявлення про русло та пов’язані з ним процеси; розвивати вміння характеризувати причини повеней та наслідки від цих природних стихій. Обладнання: підручник, атлас, довідники, схема «Будова річкової долини», схема «Вплив на річки». Тип уроку: вивчення нового матеріалу. Ключові поняття: русло, …

Читати все »

Гіпотези походження гідросфери. Розподіл води і кругообіг води на землі (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Гіпотези походження гідросфери. Розподіл води і кругообіг води на землі.  Мета уроку: з’ясувати гіпотези походження гідросфери; актуалізувати знання про розподіл води та її кругообіг на Землі; пояснити значення кругообігу води; розвивати вміння користуватися джерелами географічної інформації. Обладнання: підручник, атлас, таблиця «Об’ємний склад і активність водообміну гідросфери», схема «Кругообіг води на Землі». Тип уроку: вивчення нового матеріалу. Ключові поняття: гідросфера, розподіл води, …

Читати все »

Узагальнення знань учнів з тем «Педосфера», «Атмосфера і клімати землі» (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Узагальнення знань учнів з тем «Педосфера», «Атмосфера і клімати землі».  Мета уроку: перевірка рівня засвоєння учнями раніше вивченого матеріалу. Тип уроку: контроль набутих знань, умінь і навичок.

Читати все »

Вплив людини на стан атмосфери (11 клас. Географія)

11 клас. Географія - Школа України

Вплив людини на стан атмосфери.  Мета уроку: розширювати знання про вплив людини на стан атмосфери; сформувати поняття про парниковий ефект; ознайомити з причинами виникнення і наслідками кислотних дощів, смогу, озонових дір; розвивати вміння користуватися джерелами географічної інформації. Обладнання: підручник, атлас, довідники, схема «Кислотні дощі, їх причини та шкідливий вплив». Тип уроку: комбінований. Ключові поняття: парниковий ефект, кислотні дощі, смог, озонові …

Читати все »
Яндекс.Метрика