Конспекти уроків біології 11 клас

Вид, видоутворення. Мікроеволюція (11 клас. Біологія)

11 клас. Біологія - Школа України

Тема: Вид, видоутворення. Мікроеволюція Цілі уроку: розглянути поняття виду і процеси видоутворення, проаналізувати механізми мікроеволюції; розвивати аналітичне мислення; виховувати бережливе ставлення до природи. Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації, які ілюструють процеси видоутворення, зображення особин різних видів живих організмів. Базові поняття й терміни: вид, видоутворення, мікроеволюція, критерії виду, географічне видоутворення, екологічне видоутворення, видоутворення шляхом схрещування, видоутворення шляхом поліплоїдії.

Читати все »

Природний добір (11 клас. Біологія)

11 клас. Біологія - Школа України

Тема: Природний добір Цілі уроку: ознайомити учнів із боротьбою за існування і процесом природного добору як основної рушійної сили еволюції; розвивати вміння зіставляти матеріали та робити висновки; виховувати любов до природи й повагу до роботи вчених. Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації, які ілюструють процеси природного добору, портрети Ч. Дарвіна та вчених, які брали участь у створенні СТЕ. Базові …

Читати все »

Синтетична теорія еволюції (11 клас. Біологія)

11 клас. Біологія - Школа України

Тема: Синтетична теорія еволюції Цілі уроку: розглянути історію створення та основні положення синтетичної теорії еволюції, звернути увагу на її важливість для сучасної біології; розвивати логічне мислення; виховувати вміння дискутувати. Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації, які ілюструють основні положення синтетичної теорії еволюції, портрети вчених, які брали участь у створенні СТЕ. Базові поняття й терміни: еволюція, синтетична теорія еволюції, природний …

Читати все »

Основи еволюційного вчення (11 клас. Біологія)

11 клас. Біологія - Школа України

Тема. Основи еволюційного вчення Тема: Становлення еволюційних поглядів Цілі уроку: ознайомити учнів з історією формування та становлення еволюційних поглядів, розглянути внесок у розвиток ідей еволюціонізму відомих учених; розвивати вміння використовувати отримані раніше знання; виховувати вміння поважати ідеї, відмінні від власних поглядів. Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації з портретами вчених-еволюціоністів. Базові поняття й терміни: еволюція, еволюційне вчення, ламаркізм, успадкування …

Читати все »

Узагальнення та контроль знань з теми (11 клас. Біологія)

11 клас. Біологія - Школа України

Тема: Узагальнення та контроль знань з теми Цілі уроку: узагальнити й закріпити знання про особливості функціонування екосистем, екологію особин і популяцій і вплив людської діяльності на стан біосфери, розвивати вміння практичного використання одержаних знань, виховувати повагу до всіх живих організмів і розуміння важливості діяльності людини для всього живого на нашій планеті. Обладнання й матеріали: таблиці з теми, підручник, зошит. Базові …

Читати все »

Збереження біорізноманіття. Охорона біосфери (11 клас. Біологія)

11 клас. Біологія - Школа України

Тема: Збереження біорізноманіття. Охорона біосфери Цілі уроку: проаналізувати проблеми й визначити шляхи збереження біорізноманіття й охорони природи; розвивати критичнее мислення; виховувати відповідальність за наслідки своєї діяльності. Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації, фотографії, відеофрагменти (за наявності) із зображенням діяльності людини зі збереження біорізноманіття й охорони природи. Базові поняття й терміни: біорізноманіття, охорона природи, заповідники, заказники, національні парки, пам’ятки природи, …

Читати все »

Вплив діяльності людини на стан біосфери (11 клас. Біологія)

11 клас. Біологія - Школа України

Тема: Вплив діяльності людини на стан біосфери Цілі уроку: розглянути вплив людини на стан біосфери; розвивати вміння знаходити взаємозв’язки між діями й наслідками; виховувати бережливе ставлення до природи. Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації, фотографії, відеофрагменти (за наявності) з позитивними й негативними прикладами впливу діяльності людини на стан біосфери. Базові поняття й терміни: біосфера, людина, антропогенні фактори, забруднення навколишнього …

Читати все »

Загальна характеристика біосфери. Вчення В. І. Вернадського про біосферу. Роль живих організмів у біосфері. Біомаса (11 клас. Біологія)

11 клас. Біологія - Школа України

Тема: Загальна характеристика біосфери. Вчення В. І. Вернадського про біосферу. Роль живих організмів у біосфері. Біомаса Цілі уроку: дати загальну характеристику біосфери, проаналізувати основні положення вчення В. І. Вернадського про біосферу й роль у ній живих організмів; розвивати логіку й екологічне мислення; виховувати розуміння власної відповідальності за існування життя на Землі. Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації з прикладами …

Читати все »

Кругообіг речовин і потік енергії в екосистемах. Продуктивність екосистем (11 клас. Біологія)

11 клас. Біологія - Школа України

Тема: Кругообіг речовин і потік енергії в екосистемах. Продуктивність екосистем Цілі уроку: розглянути особливості кругообігу речовин і потоку енергії в екосистемах та вплив людської діяльності на ці процеси, порівняти продуктивність різних екосистем; розвивати навички аналізу й синтезу інформації; виховувати розуміння єдності всього живого на нашій планеті. Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації зі схемами кругообігу різних елементів у екосистемах, …

Читати все »

Взаємодії організмів у екосистемах (11 клас. Біологія)

11 клас. Біологія - Школа України

Тема:  Взаємодії організмів у екосистемах  Цілі уроку: розглянути особливості взаємодії організмів в екосистемах, показати взаємозалежність існування різних видів у екосистемі; розвивати вміння аналізувати наявну інформацію; виховувати розуміння єдності всіх видів у природі. Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації із прикладами різних типів узаємодії організмів у екосистемах, відеофрагменти, у яких демонструються паразитичні й мутуалістичні взаємодії організмів (за наявності). Базові поняття …

Читати все »
Яндекс.Метрика