Конспекти уроків біології 10 клас

Прокаріоти. Особливості їх організації та життєдіяльності (10 клас. Біологія)

10 клас. Біологія-Школа України

Тема: Прокаріоти. Особливості їх організації та життєдіяльності Цілі уроку: ознайомити учнів із прокаріотичними формами життя; розглянути особливості будови й життєдіяльності прокаріотів; порівняти прокаріотів із вірусами. Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації «Будова прокаріотичної клітини», «Різноманіття бактерій», «Ціанобактерії», «Будова віріона», «Різноманіття вірусів». Базові поняття й терміни: клітина, неклітинні форми життя, прокаріотичні організми, клітинна стінка, плазмалема, рибосоми прокаріотичного типу, капсула, плазміни, …

Читати все »

Профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу (10 клас. Біологія)

10 клас. Біологія-Школа України

Тема: Профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу Цілі уроку: розглянути теоретичні основи та практичні способи профілактики ВІЛ -інфекції/ СНІДу; ознайомити учнів з історією боротьби людини з цим захворюванням. Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації «Різноманіття вірусів», «Вірусні захворювання людини», «Будова віріона ВІЛ », «Шляхи зараження ВІЛ ». Базові поняття й терміни: неклітинні форми життя, віруси, віріон, вірус імунодефіциту людини, синдром набутого імунодефіциту, імунна …

Читати все »

Роль вірусів і пріонів у природі й житті людини (10 клас. Біологія)

10 клас. Біологія-Школа України

Тема: Роль вірусів і пріонів у природі й житті людини Цілі уроку: розглянути роль вірусів і пріонів у природі та житті людини; ознайомити учнів із прикладами захворювань, збудниками яких є віруси і пріони; обговорити їх значення для процесів еволюції; звернути увагу на значення вірусів як інструментів сучасних біотехнологій. Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації «Будова клітини рослин», «Будова клітини …

Читати все »

Пріони, їх будова, поширення (10 клас. Біологія)

10 клас. Біологія-Школа України

Тема: Пріони, їх будова, поширення Цілі уроку: ознайомити учнів із пріонами; розглянути особливості будови та механізми виникнення пріонів; порівняти пріони з вірусами. Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації «Будова клітини тварин», «Будова віріона», «Різноманіття вірусів», «Пріони». Базові поняття й терміни: неклітинні форми життя, віруси, віріон, капсид, нуклеїнова кислота, ДНК, РНК, білок, пріон, шаперон, конформація, α-спіраль, β-складчаста структура.

Читати все »

Віруси, їх будова, життєві цикли (10 клас. Біологія)

10 клас. Біологія-Школа України

Тема: Віруси, їх будова, життєві цикли Цілі уроку: ознайомити учнів із неклітинними формами життя; розглянути особливості будови й життєві цикли вірусів; обговорити можливі шляхи виникнення вірусів; порівняти віруси з клітинними формами життя. Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації «Будова клітини рослин», «Будова клітини тварин», «Будова клітини прокаріотів», «Будова віріона», «Різноманіття вірусів». Базові поняття й терміни: клітина, неклітинні форми життя, …

Читати все »

Узагальнення та контроль знань з теми «Клітина» (10 клас. Біологія)

10 клас. Біологія-Школа України

Тема: Узагальнення та контроль знань з теми «Клітина» Мета уроку: узагальнити й закріпити знання про клітинний рівень організації живої матерії. Обладнання й матеріали: таблиці «Будова клітини», «Клітини рослин», «Клітини тварин», підручник, зошит. Базові поняття й терміни: клітина, прокаріоти, еукаріоти, органели, ядро, мітохондрія, пластиди, лізосоми, комплекс Гольджи, ендоплазматична сітка, цитоскелет, вакуоль, клітинна мембрана, рибосома.

Читати все »

Сучасна клітинна теорія. Цитотехнології (10 клас. Біологія)

10 клас. Біологія-Школа України

Тема: Сучасна клітинна теорія. Цитотехнології Цілі уроку: ознайомити учнів з основними положеннями сучасної клітинної теорії; розглянути досягнення і перспективи сучасних цитотехнологій. Обладнання й матеріали: таблиці «Будова рослинної клітини», «Будова тваринної клітини», «Мітоз», «Мейоз». Базові поняття й терміни: клітина, клітинна теорія, взаємодія клітин, диференціація клітин, стовбурові клітини.

Читати все »

Обмін речовин і енергії в клітині (10 клас. Біологія)

10 клас. Біологія-Школа України

Тема: Обмін речовин і енергії в клітині Цілі уроку: розглянути особливості обміну речовин і енергії в клітині, порівняти реакції пластичного та енергетичного обміну. Обладнання й матеріали: таблиці «Будова рослинної клітини», «Будова тваринної клітини», «Будова мембрани», «Мітоз», «Мейоз». Базові поняття й терміни: обмін речовин, метаболізм, пластичний обмін, енергетичний обмін, метаболічні реакції, автотрофи, гетеротрофи.

Читати все »

Клітинний цикл. Мітоз. Мейоз (10 клас. Біологія)

10 клас. Біологія-Школа України

Тема: Клітинний цикл. Мітоз. Мейоз Цілі уроку: розглянути особливості клітинного циклу; проаналізувати та порівняти процеси мітозу й мейозу; порівняти процеси, які відбуваються на різних етапах життя клітини. Обладнання й матеріали: таблиці «Будова рослинної клітини», «Будова тваринної клітини», «Будова мембрани», «Мітоз», «Мейоз», мікроскоп, мікропрепарат кореня цибулі, фотографії мітотичних клітин. Базові поняття й терміни: клітинний цикл, мітоз, мейоз, поділ клітини, інтерфаза, профаза, …

Читати все »

Хромосоми. Каріотип (10 клас. Біологія)

10 клас. Біологія-Школа України

Тема: Хромосоми. Каріотип Цілі уроку: розглянути особливості будови та функції хромосом; проаналізувати зв’язок особливостей будови хромосом із функціями, які вони виконують. Обладнання й матеріали: таблиці «Будова рослинної клітини», «Будова тваринної клітини», «Будова хромосоми», «Каріотип людини», «Каріотипи рослин і тварин», постійний препарат політенних хромосом мотиля або предметні та накривні скельця, препарувальні голки, пінцети, склянка з водою, мікроскоп, мотиль. Базові поняття й …

Читати все »
Яндекс.Метрика