Конспекти уроків біології 10 клас

Хромосоми. Каріотип (10 клас. Біологія)

10 клас. Біологія-Школа України

Тема: Хромосоми. Каріотип Цілі уроку: розглянути особливості будови та функції хромосом; проаналізувати зв’язок особливостей будови хромосом із функціями, які вони виконують. Обладнання й матеріали: таблиці «Будова рослинної клітини», «Будова тваринної клітини», «Будова хромосоми», «Каріотип людини», «Каріотипи рослин і тварин», постійний препарат політенних хромосом мотиля або предметні та накривні скельця, препарувальні голки, пінцети, склянка з водою, мікроскоп, мотиль. Базові поняття й …

Читати все »

Двомембранні органели. Мітохондрії та процес дихання. Пластиди і процес фотосинтезу (10 клас. Біологія)

10 клас. Біологія-Школа України

Тема: Двомембранні органели. Мітохондрії та процес дихання. Пластиди і процес фотосинтезу Цілі уроку: розглянути особливості будови та функції двомембранних органел; проаналізувати зв’язок особливостей будови органел із функціями, які вони виконують; ознайомити учнів із механізмами процесів фотосинтезу й дихання. Обладнання й матеріали: таблиці «Будова рослинної клітини», «Будова тваринної клітини», «Будова мембрани». Базові поняття й терміни: клітина, двомембранні органели, мітохондрії, пластиди, хлоропласти, …

Читати все »

Одномембранні органели: ендоплазматична сітка, апарат Гольджи, лізосоми, вакуолі (10 клас. Біологія)

10 клас. Біологія-Школа України

Тема: Одномембранні органели: ендоплазматична сітка, апарат Гольджи, лізосоми, вакуолі Цілі уроку: розглянути особливості будови та функції одномембранних органел; проаналізувати зв’язок особливостей будови органел із функціями, які вони виконують. Обладнання й матеріали: таблиці «Будова рослинної клітини», «Будова тваринної клітини», «Будова мембрани». Базові поняття й терміни: клітина, цитоплазма, мембрана, одномембранні органели, ендоплазматична сітка, апарат Гольджи, лізосоми, вакуолі.

Читати все »

Цитоскелет. Клітинний центр (10 клас. Біологія)

10 клас. Біологія-Школа України

Тема: Цитоскелет. Клітинний центр Цілі уроку: розглянути склад та особливості будови цитоскелета й клітинного центру; про- аналізувати зв’язок особливостей будови цих структур із функціями, які вони виконують. Обладнання й матеріали: таблиці «Будова рибосоми», «Будова рослинної клітини», «Будова тваринної клітини», «Генетичний код». Базові поняття й терміни: немембранні органели, цитоскелет, клітинний центр, мікронитки, мікротрубочки, рух клітин, внутрішньоклітинний транспорт, центріолі, поділ клітини.

Читати все »

Рибосоми. Синтез білка (10 клас. Біологія)

10 клас. Біологія-Школа України

Тема: Рибосоми. Синтез білка Цілі уроку: розглянути склад та особливості будови рибосом; проаналізувати зв’язок особливостей будови рибосоми з функціями, які вона виконує; ознайомитися із процесом трансляції. Обладнання й матеріали: таблиці «Будова рибосоми», «Будова рослинної клітини», «Будова тваринної клітини», «Генетичний код». Базові поняття й терміни: рибосома, синтез білків, мала субодиниця, велика субодиниця, трансляція, генетичний код, транспортна РНК, інформаційна РНК, рибосомальна РНК.

Читати все »

Цитозоль, органели, включення (10 клас. Біологія)

10 клас. Біологія-Школа України

Тема: Цитозоль, органели, включення Цілі уроку: розглянути хімічний склад та особливості будови цитозолю й цитоплазми в цілому; проаналізувати зв’язок особливостей будови цитозолю з функціями, які він виконує; ознайомитися з рухом цитоплазми в клітині та факторами, які на нього впливають. Обладнання й матеріали: таблиці «Будова мембрани», «Будова рослинної клітини», «Будова тваринної клітини», мікроскоп, предметні й накривні скельця, пінцети, склянка з холодною …

Читати все »

Ядро. Будова ядра. Функції ядра. Нуклеоїд прокаріотичних клітин (10 клас. Біологія)

10 клас. Біологія-Школа України

Тема: Ядро. Будова ядра. Функції ядра. Нуклеоїд прокаріотичних клітин Цілі уроку: розглянути особливості будови та функції ядра клітини еукаріотів і нуклеоїда прокаріотичних клітин; проаналізувати зв’язок особливостей будови ядра з функціями, які воно виконує. Обладнання й матеріали: таблиці «Будова ядра», «Будова рослинної клітини», «Будова тваринної клітини», «Будова бактеріальної клітини». Базові поняття й терміни: клітина, ядро, нуклеоїд, каріоплазма, ядерний матрикс, хроматин, ядерце.

Читати все »

Поверхневий апарат клітини, його функції (10 клас. Біологія)

10 клас. Біологія-Школа України

Тема: Поверхневий апарат клітини, його функції Цілі уроку: розглянути особливості будови поверхневого апарата клітин прокаріотичних та еукаріотичних організмів; проаналізувати зв’язок особливостей будови поверхневого апарата з функціями, які він виконує. Обладнання й матеріали: таблиці «Будова мембрани», «Будова рослинної клітини», «Будова тваринної клітини», «Поверхневий апарат клітини». Базові поняття й терміни: клітинна стінка, джгутики, війки, надмембранний комплекс, підмембранний комплекс, рецепторні молекули, глікокалікс.

Читати все »

Клітинні мембрани. Транспорт речовин через мембрани (10 клас. Біологія)

10 клас. Біологія-Школа України

Тема: Клітинні мембрани. Транспорт речовин через мембрани Цілі уроку: розглянути особливості будови клітинних мембран та механізми транспорту речовин крізь них; проаналізувати зв’язок особливостей будови мембран із функціями, які вони виконують; ознайомитися з явищами плазмолізу й деплазмолізу. Обладнання й матеріали: таблиці «Будова мембрани», «Будова рослинної клітини», «Будова тваринної клітини», схема транспорту речовин через мембрану, мікроскоп, предметні й накривні скельця, пінцети, піпетка, …

Читати все »

Будова клітин прокаріотів і еукаріотів (10 клас. Біологія)

10 клас. Біологія-Школа України

Тема: Будова клітин прокаріотів і еукаріотів Цілі уроку: розглянути особливості будови клітин прокаріотів та еукаріотів; пересвідчити- ся, що клітини прокаріотів та еукаріотів мають схожий план будови, навчитися розпізнавати еукаріотичні та прокаріотичні клітини з допомогою світлового мікроскопа й на електронних мікрофотографіях. Обладнання й матеріали: таблиці «Будова прокаріотичної клітини », «Будова рослинної клітини», «Будова тваринної клітини», мікропрепарати епідерми цибулі, клітин печінки, мукора, …

Читати все »
Яндекс.Метрика