Конспекти уроків біології

Ембріотехнології. Клонування (11 клас. Біологія)

11 клас. Біологія - Школа України

Тема: Ембріотехнології. Клонування Цілі уроку: ознайомити учнів із сучасними ембріотехнологіями та технологіями клонування, розглянути історію їх розвитку й перспективи використання в медицині, сільському господарстві й промисловості; розвивати логічне мислення; виховувати почуття відповідальності за свої дії та дбайливе ставлення до живих організмів. Обладнання й матеріали: таблиці, фотографії або слайди презентації, які демонструють схеми ембріотехнологій та клонування, їх досягнення та головні напрямки …

Читати все »

Життєвий цикл у рослин і тварин (11 клас. Біологія)

11 клас. Біологія - Школа України

Тема: Життєвий цикл у рослин і тварин Цілі уроку: розглянути основні етапи життєвих циклів рослин і тварин, показати їх зв’язок з особливостями життєдіяльності кожного конкретного організму; розвивати вміння співставляти й робити висновки; виховувати небайдуже ставлення до навколишнього світу. Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації зі схемами процесу запліднення, ембріогенезу й постембріонального розвитку різних видів рослин і тварин, схеми життєвих …

Читати все »

Діагностування вад розвитку людини та їх корегування (11 клас. Біологія)

11 клас. Біологія - Школа України

Тема: Діагностування вад розвитку людини та їх корегування Цілі уроку: ознайомити учнів із сучасними технологіями діагностування та корегування вад розвитку людини, із заходами профілактики цих порушень і факторами, які підвищують ризик їх розвитку; розвивати аналітичне й позитивне мислення; виховувати вміння співчувати та бажання допомагати тим, хто потребує допомоги. Обладнання й матеріали: фотографії, малюнки або слайди презентації із зображенням прикладів вад …

Читати все »

Вплив генотипу та факторів зовнішнього середовища на розвиток організму (11 клас. Біологія)

11 клас. Біологія - Школа України

Тема: Вплив генотипу та факторів зовнішнього середовища на розвиток організму Цілі уроку: проаналізувати вплив генотипу та факторів зовнішнього середовища на розвиток організму, виділити найбільш небезпечні фактори, які можуть порушувати процеси розвитку; розвивати вміння встановлювати взаємозв’язки між дією факторів і наслідками цієї дії; виховувати небайдуже ставлення до навколишнього світу й розуміння відповідальності за наслідки своєї діяльності. Обладнання й матеріали: таблиці або …

Читати все »

Запліднення. Періоди онтогенезу в багатоклітинних організмів: ембріогенез і постембріональний розвиток (11 клас. Біологія)

11 клас. Біологія - Школа України

Тема: Запліднення. Періоди онтогенезу в багатоклітинних організмів: ембріогенез і постембріональний розвиток Цілі уроку: розглянути особливості процесу запліднення, ембріогенезу й постембріонального розвитку в багатоклітинних організмів; розвивати вміння використовувати отримані раніше знання; виховувати позитивне мислення. Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації зі схемами процесу запліднення, ембріогенезу й постембріонального розвитку різних видів рослин і тварин, схеми життєвих циклів декількох видів рослин і …

Читати все »

Хромосоми. Каріотип (10 клас. Біологія)

10 клас. Біологія-Школа України

Тема: Хромосоми. Каріотип Цілі уроку: розглянути особливості будови та функції хромосом; проаналізувати зв’язок особливостей будови хромосом із функціями, які вони виконують. Обладнання й матеріали: таблиці «Будова рослинної клітини», «Будова тваринної клітини», «Будова хромосоми», «Каріотип людини», «Каріотипи рослин і тварин», постійний препарат політенних хромосом мотиля або предметні та накривні скельця, препарувальні голки, пінцети, склянка з водою, мікроскоп, мотиль. Базові поняття й …

Читати все »

Двомембранні органели. Мітохондрії та процес дихання. Пластиди і процес фотосинтезу (10 клас. Біологія)

10 клас. Біологія-Школа України

Тема: Двомембранні органели. Мітохондрії та процес дихання. Пластиди і процес фотосинтезу Цілі уроку: розглянути особливості будови та функції двомембранних органел; проаналізувати зв’язок особливостей будови органел із функціями, які вони виконують; ознайомити учнів із механізмами процесів фотосинтезу й дихання. Обладнання й матеріали: таблиці «Будова рослинної клітини», «Будова тваринної клітини», «Будова мембрани». Базові поняття й терміни: клітина, двомембранні органели, мітохондрії, пластиди, хлоропласти, …

Читати все »

Одномембранні органели: ендоплазматична сітка, апарат Гольджи, лізосоми, вакуолі (10 клас. Біологія)

10 клас. Біологія-Школа України

Тема: Одномембранні органели: ендоплазматична сітка, апарат Гольджи, лізосоми, вакуолі Цілі уроку: розглянути особливості будови та функції одномембранних органел; проаналізувати зв’язок особливостей будови органел із функціями, які вони виконують. Обладнання й матеріали: таблиці «Будова рослинної клітини», «Будова тваринної клітини», «Будова мембрани». Базові поняття й терміни: клітина, цитоплазма, мембрана, одномембранні органели, ендоплазматична сітка, апарат Гольджи, лізосоми, вакуолі.

Читати все »

Цитоскелет. Клітинний центр (10 клас. Біологія)

10 клас. Біологія-Школа України

Тема: Цитоскелет. Клітинний центр Цілі уроку: розглянути склад та особливості будови цитоскелета й клітинного центру; про- аналізувати зв’язок особливостей будови цих структур із функціями, які вони виконують. Обладнання й матеріали: таблиці «Будова рибосоми», «Будова рослинної клітини», «Будова тваринної клітини», «Генетичний код». Базові поняття й терміни: немембранні органели, цитоскелет, клітинний центр, мікронитки, мікротрубочки, рух клітин, внутрішньоклітинний транспорт, центріолі, поділ клітини.

Читати все »

Рибосоми. Синтез білка (10 клас. Біологія)

10 клас. Біологія-Школа України

Тема: Рибосоми. Синтез білка Цілі уроку: розглянути склад та особливості будови рибосом; проаналізувати зв’язок особливостей будови рибосоми з функціями, які вона виконує; ознайомитися із процесом трансляції. Обладнання й матеріали: таблиці «Будова рибосоми», «Будова рослинної клітини», «Будова тваринної клітини», «Генетичний код». Базові поняття й терміни: рибосома, синтез білків, мала субодиниця, велика субодиниця, трансляція, генетичний код, транспортна РНК, інформаційна РНК, рибосомальна РНК.

Читати все »
Яндекс.Метрика