Учителю

Загальний огляд. Склад регіону. Різноманітність країн. Особливості господарства (10 клас. Географія)

10 клас. Географія-Школа України

Загальний огляд. Склад регіону. Різноманітність країн. Особливості господарства. Роль країн Азії у світі. Регіон перехрестя важливих морських комунікацій. Туризм Мета: охарактеризувати склад регіону, особливості розміщен­ня та формування населення, ресурсозабезпеченість, загальні ознаки господарства країн Азії; визначити роль азіатських країн у світовому господарстві; розвивати уміння обґрунтовувати галу­зеву структуру господарства регіону, уміння працювати з карта­ми атласа, підручником, цікавість до вивчення теми, аналітичні здібності. …

Читати все »

Підсумковий урок за темою «Країни Європи» (10 клас. Географія)

10 клас. Географія-Школа України

Підсумковий урок за темою «Країни Європи»  Мета: повторити, узагальнити та систематизувати знання за ви­вченою темою; визначити рівень оволодіння знаннями, уміннями та навичками; розвивати вміння працювати з картами атласа, викону­вати тестові завдання різних рівнів складності; виховувати уваж­ність, організованість, відповідальність, зосередженість.  Обладнання: атласи, роздавальні матеріали із завданнями.  Тип уроку: повторення, узагальнення, систематизації, контро­лю та корекції знань.

Читати все »

Словаччина. Угорщина. Румунія. Молдова (10 клас. Географія)

10 клас. Географія-Школа України

Словаччина. Угорщина. Румунія. Молдова  Мета: скласти економіко-географічну характеристику країн- сусідів України; охарактеризувати головні особливості ЕГП, при­родних умов і ресурсів, населення, господарства країн; визначити ступінь розвитку економічних відносин країн з Україною; розви­вати уміння працювати в групах, самостійно опрацьовувати на­вчальний матеріал, створювати мультимедійні презентації; вихо­вувати комунікабельність, ділові якості, економічне мислення.  Обладнання: політична карта Європи, атласи, фотографії, комп’ютер, мультимедійний проектор. Тип уроку: комплексного …

Читати все »

Польща. Білорусь. Порівняльна економіко-географічна характеристика (10 клас. Географія)

10 клас. Географія-Школа України

Польща. Білорусь. Порівняльна економіко-географічна характеристика  Мета: сформувати знання учнів про особливості економіко- географічного положення, природно-ресурсного потенціалу, госпо­дарства країн, що порівнюються; виявити економіко-географічну специфіку Польщі і Білорусі; розвивати вміння складати порів­няльну економіко-географічну характеристику за планом, прак­тичні вміння працювати з комплексними картами атласа, матеріа­лами підручника; виховувати аналітичні здібності, економічне мислення. Обладнання: політична та фізична карти Європи, атласи, під­ручники.  Тип уроку: комбінований.

Читати все »

Росія. Сучасний стан економіки. Характеристика господарства. Територіальні відмінності. Зовнішньоекономічні зв’язки (10 клас. Географія)

10 клас. Географія-Школа України

Росія. Сучасний стан економіки. Характеристика господарства. Територіальні відмінності. Зовнішньоекономічні зв’язки  Мета: сформувати в учнів загальні уявлення про хід економіч­них перетворень в Росії, охарактеризувати господарство і зовнішні економічні зв’язки; визначити територіальні відмінності галузевої структури господарства Росії; вдосконалити практичні вміння учнів працювати з комплексними картами атласа; розвивати вмін­ня складати економіко-географічну характеристику країни; вихо­вувати толерантність, добросусідські почуття.  Обладнання: фізична та політична карти Євразії, …

Читати все »

Держави-сусіди України. Економіко-географічна характеристика Росії. Особливості ЕГП (10 клас. Географія)

10 клас. Географія-Школа України

Держави-сусіди України. Економіко-географічна характеристика Росії. Особливості ЕГП. Природно-ресурсний потенціал. Населення та демографічні проблеми Мета: актуалізувати знання учнів про геополітичне положен­ня України; пояснити особливе значення для України партнер­ських відносин з сусідськими країнами; сформувати в учнів за­гальне уявлення про ЕГП, природно-ресурсний потенціал, особливості населення та демографічні проблеми Росії; дати оцін­ку природних і соціальних передумов розвитку господарства; роз­вивати практичні уміння працювати з картами …

Читати все »

Рудакі як засновник персько-таджицької літератури (860-941 рр.) (8 клас. Зарубіжна література)

8 клас. Зарубіжна література-Школа України

Тема: Рудакі як засновник персько-таджицької літератури (860-941 рр.) Мета: Ознайомити з фактами біографії Рудакі; засвоїти терміни бейт, газель, рубаї, вчити аналізувати  поетичний текст; розвивати уміння працювати в групі; виховувати високі моральні якості. Обладнання: текст поезій Рудакі, портрет поета, МП Хід уроку Актуалізація опорних знань Робота в парах. Взаємоопитування 1) Коли була завойована Персія арабами? 2) Що означає вислів «віки мовчання»? …

Читати все »

Особливості персько-таджицької поезії (8 клас. Зарубіжна література)

8 клас. Зарубіжна література-Школа України

Тема: Особливості персько-таджицької поезії Мета: Опрацювати матеріал про виникнення класичної персько-таджицької літератури; ознайомити з її головними темами й образами; розвивати уміння працювати в групі, виступати перед аудиторією; виховувати інтерес до східної літератури. Обладнання: картки,схема, кросворди, МП

Читати все »

Лірика китайського поета Ду Фу (712—770) (8 клас. Зарубіжна література)

8 клас. Зарубіжна література-Школа України

Тема: Лірика китайського поета Ду Фу (712—770) Мета: Увести у світ поезії Ду Фу; навчати аналізувати поетичний текст; розвивати образне мислення, уважність; виховувати співчуття, доброту, патріотизм. Обладнання: тексти поезій Ду Фу, МП

Читати все »

Середньовічна китайська поезія. Лірика Лі Бо (701 — 762 рр.) (8 клас. Зарубіжна література)

8 клас. Зарубіжна література-Школа України

Тема. Середньовічна китайська поезія. Лірика Лі Бо (701 — 762 рр.) Мета: визначити характерні ознаки середньовічної китайської поезії; збагачувати словниковий запас поняттями конфуціанство, даосизм; навчати працювати з текстом критичної статті; аналізувати поетичний твір; розвивати образне мислення, вміння працювати самостійно; виховувати інтерес до східних культур, толерантність. Обладнання:  ґроно «Середньовіччя», тексти статті про китайську поезію, тексти поезій Лі Бо, МП

Читати все »
Яндекс.Метрика