Учителю

Відсоткове відношення двох чисел (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема. Відсоткове відношення двох чисел Мета: сформувати уявлення про зміст поняття відсоткове відношен­ня двох чисел та виробити вміння знаходити відсоткове відношення двох чисел та розв’язувати задачі, що передбачають цю дію. Тип уроку: засвоєння знань, умінь, навичок.

Читати все »

Обернено пропорційні величини (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема.  Обернено пропорційні величини Мета: сформувати уявлення учнів про зміст поняття обернено про­порційних величин; навчити відрізняти прямо і обернено пропорційні вели­чини, розв’язувати обернено пропорційні величини складанням пропорції. Тип уроку: засвоєння знань, умінь, навичок.

Читати все »

Пряма пропорційна залежність. Розв’язування задач на пропорційний поділ (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема. Пряма пропорційна залежність. Розв’язування задач на пропорційний поділ. Мета: продовжити роботу з формування вмінь складати пропорції для розв’язування задач на пряму пропорційну залежність величин; вдо­сконалювати ці вміння під час розв’язування більш складних задач та задач на пропорційний поділ. Тип уроку: застосування знань та вмінь. Хід уроку Перевірка домашнього завдання Розв’язування домашніх вправ можна перевірити, викликавши для їх виконання до …

Читати все »

Пряма пропорційність. Пропорційні величини (6 клас. Математика)

6 клас. Математика - Школа України

Тема. Пряма пропорційність. Пропорційні величини Мета: сформувати уявлення учнів про пряму пропорційну за­лежність величин, ознайомити із прикладами таких величин, що їх учні зустрічають у повсякденному житті та під час вивчення шкільних пред­метів; сформувати вміння розв’язувати задачі цього типу складанням пропорції. Тип уроку: засвоєння знань, умінь, навичок.

Читати все »

Правила вживання знака м’якшення (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема.              Правила вживання знака м’якшення. Мета: □   навчальна: поглибити знання учнів про вживання знака м’якшення; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити слова з цією орфо­грамою в текстах; удосконалювати орфоепічні вміння; □   розвивальна: розвивати мовленнєві навички, пам’ять, увагу, розвивати аналітичні вміння; □   виховна: виховувати повагу до культурної спадщини українців; стиму­лювати зацікавленість народними промислами. Внутрішньопредметні зв’язки: лексикологія, морфологія, синтаксис, пунк­туація. Міжпредметні зв’язки: мова, література, …

Читати все »

Правопис. Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Сполучення ьо, йо (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема.           Правопис. Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Сполучення ьо, йо. Мета: □     навчальна: поглибити знання учнів про позначення м’якості приго­лосних на письмі; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити слова із запропонованою орфограмою в текстах; удосконалювати орфоепічні вміння; □     розвивальна: розвивати мовленнєві навички, пам’ять, увагу, розвивати аналітичні вміння; □    виховна: виховувати культуру спілкування, повагу до старших. Внутрішньопредметні …

Читати все »

Вимова префіксів з- (зі-, с-), роз-, без- (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема.            Вимова префіксів з- (зі-, с-), роз-, без-. Мета: □     навчальна: поглибити знання учнів про правопис прислівників; форму­вати загальнопізнавальні вміння знаходити слова із запропонованою орфограмою в текстах; удосконалювати орфоепічні вміння; □     розвивальна: розвивати мовленнєві навички, пам’ять, увагу; □     виховна: виховувати ціннісне ставлення до батьківської любові, ви­ховувати почуття відповідальності в сім’ї. Внутрішньопредметні зв’язки: лексикологія, фразеологія, морфологія, синтаксис, пунктуація. Міжпредметні зв’язки: мова, …

Читати все »

Урок розвитку комунікативних умінь №16. Усний твір-оповідання про випадок із життя (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Урок розвитку комунікативних умінь №16. Усний твір-оповідання про випадок із життя. Відгук про висловлювання товариша. Текст. Удосконалення вміння правильної вимови голосних і приголосних звуків у процесі виступів із повідомленням на певну соціокультурну тему. Мета: □     навчальна: удосконалювати вміння складати й аналізувати тексти-розповіді; навички правил коректного оцінювання висловлювання; збагачувати словниковий запас мовлення учнів; □     розвивальна: розвивати логічне мислення, пам’ять; сприйняття повідом­лення на …

Читати все »

Основні випадки чергування у — в, і — й (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Школа України

Тема.          Основні випадки чергування у — в, і — й. Мета: □   навчальна: пояснити закономірності чергування звуків як одну з умов милозвучності української мови; формувати загальнопізнавальні вмін­ня знаходити слова із зазначеною орфограмою в текстах; удосконалю­вати орфографічні й орфоепічні вміння; □   розвивальна: розвивати навички колективної та самостійної роботи; здатність до аналітичного мислення, творчу уяву; мовленнєві навички; □   виховна: виховувати відповідальність за …

Читати все »

Сапфо (VII- VI ст.). «До Афродіти» ( Барвношатна владарко, Афродіти…) (8 клас. Зарубіжна література)

8 клас. Зарубіжна література-Школа України

Тема:  Сапфо (VII- VI ст.). «До Афродіти» ( Барвношатна владарко, Афродіти…). Звертання у вірші до Афродіти – богині кохання. Образ ліричної героїні, глибина її почуттів і переживань.  МЕТА: зацікавити особистістю Сапфо; ознайомити з творчістю поетеси ; вдосконалювати навички   роботи з текстом; сприяти розвитку почуття прекрасного; виховувати толерантність. ОБЛАДНАННЯ: репродукції картин Рафаеля “Парнас”, Давід “Сапфо і Фаон”, Лоуренса “Сапфо і Алкей”,Клімта …

Читати все »
Яндекс.Метрика