Конспекти уроків хімії 7 клас

Масова частка елемента у складній речовині (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Тема.         Масова частка елемента у складній речовині.    Мета: сформувати поняття про масову частку елемента в складній речовині, навчити розраховувати масову частку елемента та масу речовини за масовою часткою елемента; розвивати вміння робити розрахунки за хімічними формулами; виховувати уважність, працелюбність.    Обладнання та реактиви: періодична таблиця хімічних елементів Д. І. Менделєєва; дидактичний матеріал: картки із завданнями для експрес-опитування.    Базові …

Читати все »

Обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Тема. Обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою. Мета: поглибити поняття про хімічну формулу, її використання для розрахунків, формувати вміння й навички обчислення за хімічними формулами, навчити визначати відносну молекулярну масу простих й складних речовин за їх формулами; розвивати вміння користуватися хімічною мовою, застосовувати теоретичні знання, вміння викладати думки усно і письмовою мовою, розвивати вміння швидко читати й писати; …

Читати все »

Відносна молекулярна маса речовини, її обчислення за хімічною формулою (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

   Тема.  Відносна молекулярна маса речовини, її обчислення за хімічною формулою. Мета: поглибити поняття про хімічну формулу, її використання для розрахунків; дати поняття про відносну молекулярну масу речовини; формувати вміння й навички обчислювання за хімічними формулами; навчити визначати відносну молекулярну масу простих і складних речовин за їх формулами; розвивати логічне мислення; виховувати самостійність, працьовитість Обладнання та реактиви: періодична система хімічних елементів Д.І. …

Читати все »

Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук. Зв’язок між розміщенням елемента у періодичній системі та його валентністю (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Тема. Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук.  Зв’язок між розміщенням  елемента у періодичній системі та його валентністю    Мета: виробляти вміння визначати валентності хімічних елементів за формулами сполук, навчити визначати можливі валентності елементів за періодичною системою.    Базові поняття і терміни: бінарні сполуки.    Обладнання та реактиви: таблиця «Валентність атомів елементів».    Тип уроку: засвоєння нових знань.

Читати все »

Аналіз контрольної роботи. Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

   Тема. Аналіз контрольної роботи. Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів    Мета: зробити аналіз контрольної роботи, звернути увагу учнів на допущені помилки, сформувати поняття про валентність елементів, навчити складати формули сполук за валентністю.    Обладнання та реактиви: таблиця «Валентність атомів елементів», періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва.    Базові поняття і терміни: валентність, структурні формули.    …

Читати все »

Контрольна робота (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Тема. Контрольна робота    Мета: визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми, розуміння основних понять, уміння використовувати їх на практиці.    Обладнання та реактиви: періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва, картки-завдання.    Тип уроку: урок контролю знань.

Читати все »

Хімічні формули речовин (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Тема. Хімічні формули речовин    Мета: сформувати уявлення про спосіб запису складу речовин, навчити складати, записувати і читати хімічні формули, виробляти навички аналізувати якісний та кількісний склад речовини за хімічною формулою; розвивати пізнавальну активність учнів, вміння аналізувати; виховувати взаємоповагу.    Обладнання та реактиви: періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва.    Базові поняття і терміни: індекс, коефіцієнт, хімічна формула, валентність.    Тип …

Читати все »

Метали й неметали. Металічні та неметалічні елементи, їх розміщення в періодичній системі (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

   Тема. Метали й неметали. Металічні та неметалічні елементи, їх розміщення в періодичній  системі.    Мета: ознайомити з поділом речовин на метали та неметали, навчити визначати металічні та неметалічні елементи за їх розміщенням в періодичній системі; удосконалювати свої знання відносно поділу хімічних елементів; виховувати любов до науки.    Тип уроку: засвоєння нових знань.    Обладнання і реактиви: періодична система хімічних елементів, …

Читати все »

Прості і складні речовини. Багатоманітність речовин. Лабораторний дослід №2 Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Тема. Прості  і складні речовини. Багатоманітність речовин. Лабораторний  дослід №2 Ознайомлення зі зразками  простих і складних речовин.    Мета: ознайомити з поділом речовин на прості та складні, навчити їх розрізняти, показати відмінність між простими та складними речовинами, систематизувати знання про будову та багатоманітність речовин; розвивати пам’ять, творчі здібності, пізнавальний інтерес учнів; виховувати інтерес до науки.    Обладнання і реактиви: періодична …

Читати все »

Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія-Школа України

Тема. Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси  хімічних елементів.    Мета: ознайомити з поняттями «атомна одиниця маси та відносна атомна маса», навчити розрізняти ці поняття; сформувати навички порівнювати відносні атомні маси елементів; сприяти розвитку вміння використовувати теоретичні знання для розв’язання завдань практичного характеру.    Обладнання та реактиви: періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.    Базові поняття і …

Читати все »
Яндекс.Метрика